1. Trang chủ
  2. Thủ thuật windows

Tin tức ngẫu nhiên

Cách

Cách sử dụng hàm TRIM trong excel

Hàm TRIM được sử dụng để bỏ hết những khoảng trống thừ trong đoạn văn bản, chỉ để lai đúng một khoảng trống giữa các câu với nhau.

Học Word

Hướng

Hướng dẫn xoay chữ theo chiều dọc trong bảng của word

Khi chúng ta sử dụng bảng thì việc xoay chữ theo chiều của bảng là điều cần thiết, xoay chữ trong bảng word giúp người nhìn dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Xem thêm

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.