1. Trang chủ
  2. Mail Outlook

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn cách ngắt trang trong văn bản word

Khi soạn thảo văn bản thì nhiều người sẽ ngắn trang bang nút Enter nhưng chúng có thể làm lệch dòng ở phía dưới, lúc này chúng ta nên sử dụng tính năng ngắt trong trong word sẽ nhìn đẹp hơn.

Học Word

Hướng

Hướng dẫn xoay chữ theo chiều dọc trong bảng của word

Khi chúng ta sử dụng bảng thì việc xoay chữ theo chiều của bảng là điều cần thiết, xoay chữ trong bảng word giúp người nhìn dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Xem thêm

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.