1. Trang chủ
  2. Chuyển đổi file

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn in excel lặp lại dòng tiêu đề

Với một danh sách dữ liệu dài nhiều trong thì khi in chúng ta cần phải lặp lại dòng tiêu để để mỗi một trang in ra đều có tiêu đề, để người nhìn sẽ dễ hiểu hơn.

Học Word

Hướng

Hướng dẫn xoay chữ theo chiều dọc trong bảng của word

Khi chúng ta sử dụng bảng thì việc xoay chữ theo chiều của bảng là điều cần thiết, xoay chữ trong bảng word giúp người nhìn dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Xem thêm

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.