1. Trang chủ
  2. Excel

Cách sử dụng hàm VDB trong excel

26/08/2017 Av Av

Hàm VDB là hàm tính được khấu hao của tài sản theo cách dố dư giảm dần.

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng hàm VDB!

Cấu trúc hàm VDB

VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])

cost: Giá trị ban đầu của tài sản

salvage: Giá trị thu hồi của tài sản

life: Kỳ khấu hao tài sản

start_period: Kỳ đầu tiên tính khấu hao

end_period: Kỳ cuối tính khấu hao

factor: Tham số tùy chọn, tỷ lệ giảm của số dư

no_switch: Xác định giá trị logic: có 2 phương pháp khấu hau

+ no_switch = True: Không chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng ngay cả khi giá trị khấu hao lớn hơn số dư giảm dần.

+ no_switch = False hoặc bỏ qua: Thực hiện chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thăng khi giá trị khấu hao lớn hơn số dư giảm dần.

Ví dụ hàm VDB

Tính khấu hao của tài sản với bảng dữ liệu sau:

 cach-su-dung-ham-VDB-trong-excel

Tính khâu hao ngày thứ nhất

cach-su-dung-ham-VDB-trong-excel-1

cach-su-dung-ham-VDB-trong-excel-2

cach-su-dung-ham-VDB-trong-excel-3

cach-su-dung-ham-VDB-trong-excel-4

cach-su-dung-ham-VDB-trong-excel-5

Tag: Học excelCách sử dụng hàm VDB trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn cách lưu trang web trên google chrome

Cách lưu trang web trên google chrome giúp bạn có thể đánh dấu lại trang web mà mình yêu thích, thường xuyên xem hay làm việc. Việt lưu trang web trên chrome giúp bạn tiến kiệm được thời gian hơn để truy cập trang web đó.

Học Word

Hướng

Hướng dẫn xoay chữ theo chiều dọc trong bảng của word

Khi chúng ta sử dụng bảng thì việc xoay chữ theo chiều của bảng là điều cần thiết, xoay chữ trong bảng word giúp người nhìn dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Xem thêm

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.