1. Trang chủ
  2. Excel

Cách sử dụng hàm SLN

26/08/2017 Av Av

Cũng giống như hàm SYD nhưng hàm SLN sẽ trả về giá trị khấu hảo tải sản theo một phương pháp đường thẳng trong một khoảng thời gian nhất định

Hướng dẫn sử dụng hàm SLN

Cấu trúc hàm SLN

SLN(cost, salvage, life)

cost: Chí phi lúc đầu của tải sản

salvage: Giá trị thu hồi tài sản

life: Số kỳ khấu hao tài sản

Ví dụ hàm SLN

Cho bảng dữ liệu như trong hình chúng ta sẽ tính khấu hao bình quân mỗi năm

cach-su-dung-ham-SLN-trong-excel

Để tính khấu hao bình quân mỗi năm ta có công thức SLN là:

=SLN(B5,C5,D5)

cach-su-dung-ham-SLN-trong-excel-1

Enter bạn sẽ thấy được kết quả mong muốn

cach-su-dung-ham-SLN-trong-excel-2

Trên đây là kiến thức cơ bạn của hàm SLN, thông qua một ví dụ nhỏ mong rằng các bạn sẽ hiểu hơn về hàm.

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm SLN

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Hướng

Hướng dẫn xoay chữ theo chiều dọc trong bảng của word

Khi chúng ta sử dụng bảng thì việc xoay chữ theo chiều của bảng là điều cần thiết, xoay chữ trong bảng word giúp người nhìn dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Xem thêm

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.