1. Trang chủ
  2. Excel

Cách sử dụng hàm LOOKUP (hàm tham chiếu) trong excel

16/05/2017 Av Av

Hôm này mình xin chia sẻ cách dùng hàm LOOKUP, là hàm được sử dụng rất nhiều trong excel giúp tìm trong excel

Hàm LOOKUP là hàm tham chiếu trong excel và là một hàm nâng cao của 2 hàm là Vlookup và hlookup. Hàm LOOKUP có thể phân biết được vùng tìm kiếm là kiểu cột hay kiểu hàng.

Cách sử dụng hàm LOOKUP trong excel

Hàm LOOKUP có 2 dạng đó là dạng vector và dạng mảng

  • Dạng vector: Là hàm tìm giá trị trong phạm vi 1 hàng hay cột và sẽ trả về giá trị từ cùng vị trí đó hay trong phạm vi thứ 2 gồm hàng hay cột. Chúng ta dùng hàm vector khi gí trị có thể thay đổi
  • Dạng mảng: Là hàm tìm giá trị đã xác định trong một hàng hay cột thứ nhất sau đó sẽ trả về giá trị ở cùng vị trí đó, hàm sử dụng khi mảng ít giá trị và không thể thay đổi.

Ta tìm hiểu hàm lookup ở dạng mảng

Cấu trúc hàm lookup mảng

=LOOKUP(lookup_value, array)

lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm trong mảng (có thể là 1 số hay 1 giá trị logic)

array: vùng chứa văn bản hay giá trị logic

NOTE:

  • Nếu lookup_value không thể tìm thấy trong mảng nó sẽ trả về cho ta giá trị gần nhất ở vùng tìm kiển array
  • Nếu giá trị lookup_value mà nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong mảng thì hảm sẽ bão lỗi #N/A
  • Array sẽ được sắp xếp tăng dần
  • Dạng mạng không phân biết chữ hoa và thường

Để hiểu hơn về hàm lookup mảng ta xem một ví dụ dưới đây

ham-lookup

Ta tìm hiểu hàm lookup ở dạng vector

Cấu trúc hàm lookup vector

=LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm trong mảng (có thể là 1 số hay 1 giá trị logic)

lookup_vector : Vùng chứa giá trị tìm kiếm, chỉ chứa 1 cột hay 1 hàng, lookup_vector có thể là giá trị logic, hay văn bản

result_vector: là vùng chứa kết quả cũng chỉ chứa 1 hàng 1 cột và kích thước bằng  lookup_vector

NOTE:

  • Nếu lookup_value không thể tìm thấy trong mảng nó sẽ trả về cho ta giá trị gần nhất ở vùng tìm kiển lookup_vector mà giá trị nhỏ hơn hay bằng lookup_value
  • Nếu giá trị lookup_value mà nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong mảng thì hảm sẽ bão lỗi #N/A
  • Hàm không phân biệt chữ thường và hoa

Để hiểu hơn về hàm lookup vector ta xem một ví dụ dưới đây

ham-lookup-1

Vậy là mình đã kết thúc bài viết về hàm Lookup rùi, hi vọng quả bài viết này có thể giúp các bạn hiểu hơn về hàm LOOKUP trong excel nhé, chúc các bạn thành công

Tag: Thủ thuật excelCách sử dụng hàm LOOKUP trong excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Hướng

Hướng dẫn xoay chữ theo chiều dọc trong bảng của word

Khi chúng ta sử dụng bảng thì việc xoay chữ theo chiều của bảng là điều cần thiết, xoay chữ trong bảng word giúp người nhìn dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Xem thêm

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.